CÔNG TY TNHH GOODPRICE LOGISTICS
0938481999
Vietnam

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CATLAI OPENPORT (HCM) Đến LOS ANGELS CA

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
LOS ANGELS CA
Giá
44 206 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
19 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường bay | Hàng Air | Từ Tan Son Nhat International Airport Đến Incheon International Airport

Loại
Đường bay
Điểm đi
Tan Son Nhat International Airport
Điểm đến
Incheon International Airport
Giá
18 136 VND / < 45kg
Loại hình vận chuyển
Hàng Air
Thời gian chuyển tải
1 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường bộ | Xe Container | Từ Cần Thơ Đến Quảng Ninh

Loại
Đường bộ
Điểm đi
Cần Thơ
Điểm đến
Quảng Ninh
Giá
Loại hình vận chuyển
Xe Container
Thời gian chuyển tải
3 ngày
Loại hàng hóa
Hàng lạnh

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHANGHAI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHANGHAI
Giá
5 667 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
7 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường bay | Hàng Air | Từ Tan Son Nhat International Airport Đến Incheon International Airport

Loại
Đường bay
Điểm đi
Tan Son Nhat International Airport
Điểm đến
Incheon International Airport
Giá
Loại hình vận chuyển
Hàng Air
Thời gian chuyển tải
1 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
CHAT
Đang cập nhật
Đang cập nhật