Đường biển | Hàng lẻ (LCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến HONG KONG

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
HONG KONG
Giá
Loại hình vận chuyển
Hàng lẻ (LCL)
Thời gian chuyển tải
2 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Bảng báo giá hàng LCL HCM-LAX

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
LOS ANGELES - CA
Giá
3 400 500 VND / 1.0 CBM
Loại hình vận chuyển
Hàng lẻ (LCL)
Thời gian chuyển tải
18 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Hàng lẻ (LCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến TOKYO - TOKYO

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
TOKYO - TOKYO
Giá
340 050 VND / 0.5 CBM
Loại hình vận chuyển
Hàng lẻ (LCL)
Thời gian chuyển tải
7 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now
CHAT
Đang cập nhật
Đang cập nhật