Star Concord Việt Nam
0378528435
Vietnam

Bảng báo giá hàng LCL HCM-LAX

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
LOS ANGELES - CA
Giá
3 400 500 VND / 1.0 CBM
Loại hình vận chuyển
Hàng lẻ (LCL)
Thời gian chuyển tải
18 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến CHITTAGONG

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
CHITTAGONG
Giá
52 141 000 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
20 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHANGHAI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHANGHAI
Giá
1 133 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
9 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến BUSAN

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
BUSAN
Giá
8 841 300 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
11 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến INCHEON

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
INCHEON
Giá
5 667 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
7 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
CHAT
Đang cập nhật
Đang cập nhật