Can you favorite

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến PORT KELANG (SWETTEN

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
PORT KELANG (SWETTEN
Giá
4 939 000 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến VLADIVOSTOK

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
VLADIVOSTOK
Giá
50 512 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SINGAPORE

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SINGAPORE
Giá
8 980 000 VND/40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHEKOU

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHEKOU
Giá
6 735 000 VND/40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến BUSAN

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
BUSAN
Giá
1 122 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHANGHAI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHANGHAI
Giá
1 347 000 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến NAGOYA - AICHI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
NAGOYA - AICHI
Giá
13 245 500 VND/40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến NAGOYA - AICHI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
NAGOYA - AICHI
Giá
13 245 500 VND/40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến TAICHUNG

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
TAICHUNG
Giá
6 286 000 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến QINGDAO

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
QINGDAO
Giá
1 122 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Hàng lẻ (LCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến HONG KONG

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
HONG KONG
Giá
Loại hình vận chuyển
Hàng lẻ (LCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến INCHEON

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
INCHEON
Giá
5 612 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến BUSAN

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
BUSAN
Giá
8 755 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHANGHAI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHANGHAI
Giá
1 122 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến CHITTAGONG

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
CHITTAGONG
Giá
51 635 000 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Bảng báo giá hàng LCL HCM-LAX

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
LOS ANGELES - CA
Giá
3 367 500 VND/CBM - MOQ: 1.0 CBM
Loại hình vận chuyển
Hàng lẻ (LCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến CHITTAGONG

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
CHITTAGONG
Giá
54 104 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Good Price O/F $50 HCMC to Busan

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
BUSAN
Giá
1 234 750 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

CƯỚC VẬN CHUYỂN BIỂN HCM - CASBLANCE

Loại
Đường biển
Điểm đi
HO CHI MINH
Điểm đến
CASABLANCA
Giá
345 258 550 VND/40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường sắt | Nguyên Container (FCL) | Từ Hồ Chí Minh Đến Hà Nội

Loại
Đường sắt
Điểm đi
Hồ Chí Minh
Điểm đến
Hà Nội
Giá
12 347 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Tàu rời (BULK) | Từ CAI MEP TCIT (VT) Đến QINGDAO

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAI MEP TCIT (VT)
Điểm đến
QINGDAO
Giá
740 850 VND/MTS - MOQ: 1.000 MTS
Loại hình vận chuyển
Tàu rời (BULK)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Hàng lẻ (LCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến TOKYO - TOKYO

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
TOKYO - TOKYO
Giá
336 750 VND/CBM - MOQ: 0.5 CBM
Loại hình vận chuyển
Hàng lẻ (LCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường bay | Hàng Air | Từ Tan Son Nhat International Airport Đến Incheon International Airport

Loại
Đường bay
Điểm đi
Tan Son Nhat International Airport
Điểm đến
Incheon International Airport
Giá
Loại hình vận chuyển
Hàng Air
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHANGHAI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHANGHAI
Giá
5 612 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường bộ | Xe Container | Từ Cần Thơ Đến Quảng Ninh

Loại
Đường bộ
Điểm đi
Cần Thơ
Điểm đến
Quảng Ninh
Giá
Loại hình vận chuyển
Xe Container
Loại hàng hóa
Hàng lạnh

Đường bay | Hàng Air | Từ Tan Son Nhat International Airport Đến Incheon International Airport

Loại
Đường bay
Điểm đi
Tan Son Nhat International Airport
Điểm đến
Incheon International Airport
Giá
17 960 VND/KG - MOQ: < 45kg
Loại hình vận chuyển
Hàng Air
Loại hàng hóa
Hàng thường

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CATLAI OPENPORT (HCM) Đến LOS ANGELS CA

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
LOS ANGELS CA
Giá
43 777 500 VND/20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
The news latest
The best of services

Worldwide Logistics Co., Ltd

0932139929
worldwide.logi@gmail.com
669 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam
Africa, Asia, Europe
Hàng nguyên Container, Hàng lẻ, Hàng Air, Kho bãi, Đường bộ, Hải quan
Xem gian hàng

Công ty TNHH OSS Logistics

0976468135
nguyenvanthang0204@gmail.com
Bình Tân
Xem gian hàng

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT

0868979249
sales06@nplglobal.com.vn
TÂNG 14 TÒA NHÀ HM TOWN, 412 NGUYỄN THỊ MINH KHAI , PHƯỜNG 5 QUẬN 3 TP HỒ CHÍ MINH
Xem gian hàng

Star Concord Việt Nam

0378528435
duongpham.ib2@gmail.com
152, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Kho bãi, Hàng Air, Hàng lẻ, Hàng nguyên Container, Đường bộ, Hải quan
Xem gian hàng

CÔNG TY TNHH GOODPRICE LOGISTICS

0938481999
logi24h@gmail.com
561A Dien Bien Phu Str, Ward 22, Binh Thanh Dist, HCMC, VN
Africa, Asia, Europe, Middle East, North America, Oceania, South America
Hàng nguyên Container
Xem gian hàng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA PACIFIC

0918974994
quan.hoang@pcsc-cargo.com
290/45/26A Nơ Trang Long, P. 12, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Europe, Asia, Middle East
Đường bộ, Kho bãi, Hàng Air, Hàng lẻ, Hàng nguyên Container
Xem gian hàng
Tại sao chọn Golobook?
Tìm kiếm nhanh
Giúp bạn tiềm kiếm nhanh giá cước vận chuyển từ các doanh nghiệp
Yêu cầu báo giá
Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.
Kết nối vận chuyển
Giúp bạn nhanh chóng kết nối với các công ty cung cấp dịch vụ bạn đang cần.
Tìm kiếm công ty
Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.
CHAT
Đang cập nhật
Đang cập nhật